No More Results
About RositaBrower603

Basic Information

Statistics


Total Posts
Total Posts
0
Posts Per Day
0
General Information
Last Activity
08-14-2019 09:22 PM
Join Date
08-06-2019
Referrals
0
View RositaBrower603's Blog

Recent Entries

Ch_n Ngày T_t Nh_p Tr_ch Ho_c Chuy_n Nhà Tháng 6/2019 Theo Các Tu_i

by RositaBrower603 on 08-06-2019 at 10:04 PM
Trên _ây là danh sách h_p tu_i xông __t, xông nhà __u n_m m_i. D_a theo s_ _i_m cao nh_t t_ trên xu_ng d__i chính là m_c __ t__ng sinh. V́ v_y d_a vào tu_i c_a gia ch_ là _inh T_ s_ c_n ch_n nh_ng ng__i có t__ng sinh v_i tu_i gia ch_ theo Thiên can, __a chi và Ng_ hành. Ng__i xông nhà c_n là ng__i kh_e m_nh, nhanh nh_n, vui v_ ho_t bát, Xem l_ch ngày 2 tháng 1 n_m 2020 c_i m_, gia _́nh h_nh Xem các ngày b_t t__ng trong tháng 8 n_m 2020 __ _ă chu_n b_ _ trên vào nhà. L_a ch_n ngày lành tháng t_t

Read More

Categories
Uncategorized